Thông báo

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25/10/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 69/TB-SNN về danh mục thủ tục hành chính (TTHC)...

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên...

Thông báo tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh vừa ban hành Thông báo Kế hoạch tổ chức bình...

Thông báo về việc tiếp nhận công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cảu Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị...

Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-SNN ngày 03/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận kết quả tuyển dụng...

Bài VIẾT MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

000825
Hôm nay : 70
Trong tháng : 1761
Trong năm : 8137
Tổng : 38751
Skip to content