Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Công văn số 2226/SNV-CCVC ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021; Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định Công nhận kểt quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, cụ thể như sau:

Tải về tại đây:

– Quyết định: QD 397 SNN.pdf

– Danh sách kèm theo: DANH SACH KET QUA TUYEN DUNG VIEN CHUC.xls

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương sản phẩm nông...

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, các hợp tác xã cùng trao đổi để giải quyết những vấn đề...

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô thích ứng với...

Cây ngô là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa gạo của nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng....

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng...

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT) PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG I. MỤC...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi gà thích ứng với biến đổi khí...

Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn đang dần tăng trưởng khá, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi trâu, bò thích ứng với biến đổi...

Chăn nuôi trâu, bò là nghề truyền thống có tỷ trọng khá lớn trong tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Theo...

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000690
Hôm nay : 77
Trong tháng : 77
Trong năm : 22715
Tổng : 27230
Skip to content