Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Công văn số 2226/SNV-CCVC ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021; Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định Công nhận kểt quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, cụ thể như sau:

Tải về tại đây:

– Quyết định: QD 397 SNN.pdf

– Danh sách kèm theo: DANH SACH KET QUA TUYEN DUNG VIEN CHUC.xls

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dự báo sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ mùa...

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, thời tiết vụ mùa năm 2024 có hiện tượng nắng nóng gia...

Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2024

Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, ngày 13 tháng 6 năm 2024 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành...

Lựa chọn, sử dụng giống lúa chất lượng, rõ nguồn gốc trong sản xuất

Theo phản ánh của Báo Nông nghiệp Việt Nam, hiện nay tại tỉnh Phú Thọ có hiện tượng người dân mua giống lúa VST...

Thu hoạch cây trồng vụ xuân, đôn đốc sản xuất vụ mùa năm 2024

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, những diện tích cây trồng gieo trồng sớm đã đến kỳ thu hoạch. Theo dự báo của Trung...

Tăng cường chỉ đạo phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng...

Hiện nay châu chấu tre lưng vàng giai đoạn tuổi 3 - 4 hại cỏ mềm, rừng vầu, nứa tại khu vực các thôn...

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000914
Hôm nay : 34
Trong tháng : 1033
Trong năm : 14469
Tổng : 45083
Skip to content