Liên hệ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BẮC KẠN

– Địa chỉ: tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

– Số điện thoại: 02096.512.686