Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn

I. Lãnh đạo đơn vị: 

Ông Hoàng Văn Hùng – Giám đốc;

Số điện thoại liên hệ: 0395 555 118;

Địa chỉ Email: hunghv.nn@backan.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và trại giống thực thuộc

1. Phòng Thông tin – Tổng hợp

TT Họ và tên Chức vụ SĐT

Địa chỉ email

1 Chu Thế Nam PTP
phụ trách
0965 323 939 namct.nn@backan.gov.vn
2 Lâm Ngọc Kiều Oanh Kế toán 0915 101 481 oanhlnk.nn@backan.gov.vn
3 Vũ Thị Quỳnh Thu Viên chức 0977 018 252 thuvtq.nn@backan.gov.vn
4 Bế Ngọc Công Viên chức 0983 195 088 congbn.nn@backan.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ninh Viên chức 0326564793 ninhnt.nn@backan.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hương Văn Thư 0345 282 373 huongnt.nn@backan.gov.vn

 

2. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

TT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ email
1 Hoàng Quốc Quyền Trưởng phòng 0948 902 556 quyenhq.nn@backan.gov.vn
2 Nguyễn Thị Liễu Viên chức 0977528547 lieunt.nn@backan.gov.vn
3 Lý Thị Tiệp Viên chức 0919 866 882 tieplt.nn@backan.gov.vn
4 Ngọc Thị Phùng Viên chức 0988 756 222 phungnt.nn@backan.gov.vn
5 Đăng Thế Hiền Viên chức 0375933867 hiendt.nn@backan.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Bảy Viên chức 0374686678 baynt.nn@backan.gov.vn
7 Hoàng Thị Yến Viên chức 0978 925 256 yenht.nn@backan.gov.vn

 

3. Trại giống thủy sản tỉnh Bắc Kạn và Vườn ươm Nà Pài

TT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ email
1 Trần Minh Quang Trại trưởng trại giống thủy sản 0982 163 175 quangtm.nn@backan.gov.vn

 

2 Mã Thị Xuân  Phụ trách vườn ươm Nà Pài 0973 322 580 xuanmt.nn@backan.gov.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phòng trừ rầy nâu và rầy lưng trắng hại lúa giai đoạn đẻ nhánh

Rầy nâu, rầy lưng trắng (Bọ rầy) là một trong những đối tượng dịch hại nguy hiểm trên cây lúa, cả trưởng thành và...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật

Phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên điện thoại di động cho nông dân cung cấp danh mục thuốc BVTV...

Phòng trừ bệnh sương mai, héo xanh hại cây bí xanh

Hiện nay, cây bí xanh (bí xanh thơm Ba Bể, bí xanh dài, bí đao..) đang giai đoạn phát triển thân lá, leo giàn. Thời...

Chăm sóc cây ngô giai đoạn trồng đến 4 lá

Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng 8.318 ha cây ngô, hiện nay, cây ngô đang giai đoạn trồng đến...

Chăm sóc cây lúa giai đoạn đẻ nhánh

Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch cấy 8.369ha lúa, hiện nay, cây lúa đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh....

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000825
Hôm nay : 69
Trong tháng : 1760
Trong năm : 8136
Tổng : 38750
Skip to content