Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn

I. Lãnh đạo đơn vị: 

Ông Hoàng Văn Hùng – Giám đốc;

Số điện thoại liên hệ: 0395 555 118;

Địa chỉ Email: hunghv.nn@backan.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và trại giống thực thuộc

1. Phòng Thông tin – Tổng hợp

TT Họ và tên Chức vụ SĐT

Địa chỉ email

1 Chu Thế Nam PTP
phụ trách
0965 323 939 namct.nn@backan.gov.vn
2 Lâm Ngọc Kiều Oanh Kế toán 0915 101 481 oanhlnk.nn@backan.gov.vn
3 Vũ Thị Quỳnh Thu Viên chức 0977 018 252 thuvtq.nn@backan.gov.vn
4 Bế Ngọc Công Viên chức 0983 195 088 congbn.nn@backan.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ninh Viên chức 0326564793 ninhnt.nn@backan.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hương Văn Thư 0345 282 373 huongnt.nn@backan.gov.vn

 

2. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

TT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ email
1 Hoàng Quốc Quyền Trưởng phòng 0948 902 556 quyenhq.nn@backan.gov.vn
2 Nguyễn Thị Liễu Viên chức 0977528547 lieunt.nn@backan.gov.vn
3 Lý Thị Tiệp Viên chức 0919 866 882 tieplt.nn@backan.gov.vn
4 Ngọc Thị Phùng Viên chức 0988 756 222 phungnt.nn@backan.gov.vn
5 Đăng Thế Hiền Viên chức 0375933867 hiendt.nn@backan.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Bảy Viên chức 0374686678 baynt.nn@backan.gov.vn
7 Hoàng Thị Yến Viên chức 0978 925 256 yenht.nn@backan.gov.vn

 

3. Trại giống thủy sản tỉnh Bắc Kạn và Vườn ươm Nà Pài

TT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ email
1 Trần Minh Quang Trại trưởng trại giống thủy sản 0982 163 175 quangtm.nn@backan.gov.vn

 

2 Mã Thị Xuân  Phụ trách vườn ươm Nà Pài 0973 322 580 xuanmt.nn@backan.gov.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương sản phẩm nông...

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, các hợp tác xã cùng trao đổi để giải quyết những vấn đề...

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô thích ứng với...

Cây ngô là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa gạo của nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng....

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng...

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT) PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG I. MỤC...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi gà thích ứng với biến đổi khí...

Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn đang dần tăng trưởng khá, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi trâu, bò thích ứng với biến đổi...

Chăn nuôi trâu, bò là nghề truyền thống có tỷ trọng khá lớn trong tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Theo...

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000698
Hôm nay : 53
Trong tháng : 962
Trong năm : 23600
Tổng : 28115
Skip to content