Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

– Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông hoạt động theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24 tháng 5 tháng 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

2. Nhiệm vụ

– Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

– Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

– Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

– Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

– Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

– Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn.

–  Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

– Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

– Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

– Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác sản xuất giống cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi.

– Lưu trữ và bảo tồn giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản.

– Tuyển chọn, khảo nghiệm, xây dựng các mô hình sản xuất thử nghiệm để chọn ra các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

– Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng (giống cây lâm nghiệp, nông nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp và cây cảnh…), giống vật nuôi và các loại vật tư nông nghiệp sản xuất giống.

– Sản xuất, kinh doanh và cung ứng các loại giống thủy sản, vật tư kỹ thuật chuyên dùng, thức ăn, thuốc phòng trừ dịch bệnh cho các loài thủy sản.

– Thực hiện các dự án, đề tài khoa học trong lĩnh vực giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản.

–  Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hình thức góp vốn, cơ sở hạ tầng, nhân lực để cùng tư vẫn kỹ thuật, sản xuất kinh doanh các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

– Tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ về giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất giống.

– Quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, lao động; quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương sản phẩm nông...

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, các hợp tác xã cùng trao đổi để giải quyết những vấn đề...

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô thích ứng với...

Cây ngô là cây lương thực đứng thứ hai sau lúa gạo của nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng....

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng...

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT) PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG I. MỤC...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi gà thích ứng với biến đổi khí...

Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn đang dần tăng trưởng khá, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập...

Hướng dẫn các giải pháp chăn nuôi trâu, bò thích ứng với biến đổi...

Chăn nuôi trâu, bò là nghề truyền thống có tỷ trọng khá lớn trong tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Theo...

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000698
Hôm nay : 62
Trong tháng : 971
Trong năm : 23609
Tổng : 28124
Skip to content