Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Ngày 23 tháng 8 năm 2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 538/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Đối tượng tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh bao gồm: Sản phẩm tham gia mới năm 2022 đã được đánh giá ở cấp huyện, thành phố đạt 50 điểm trở lên và các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đăng ký nâng hạng sao năm 2022 đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng cấp tỉnh; Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận OCOP năm 2019 tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Đối với các sản phẩm đạt điểm tiềm năng 5 sao (đạt 90 điểm trở lên), cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Sản phẩm Gạo nếp Khẩu nua lếch Ngân Sơn đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP Bắc Kạn.

Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP, cụ thể như sau:

– Cấp huyện, thành phố:

+ Đối với nhóm sản phẩm thu hoạch theo thời vụ: Tổ chức đánh giá khi có sản phẩm mẫu và hồ sơ đề nghị của các chủ thể tại địa phương; gửi hồ sơ sản phẩm đạt từ 50 điểm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

+ Đối với nhóm sản phẩm khác: Hoàn thành đánh giá xong trước ngày 10/11/2022, bao gồm các sản phẩm tham gia mới năm 2022 và sản phẩm có Giấy chứng nhận OCOP đã hết thời hạn qua rà soát đánh giá lại đạt yêu cầu; chuyển hồ sơ, sản phẩm tham gia đánh giá cấp tỉnh trước ngày 20/11/2022.

– Cấp tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm từ ngày 10/11/2022 đến 20/11/2022; tổ chức đánh giá sản phẩm từ ngày 22/11/2022 đến ngày 16/12/2022.

+ Tổ chức đánh giá lần thứ nhất: Từ ngày 22/11/2022 đến 30/11/2022.

+ Tổ chức đánh giá lần thứ hai: Từ ngày 06/12/2022 đến 16/12/2022.

+ Hoàn thiện hồ sơ đề xuất đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia đối với sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên trước ngày 30/12/2022.

– Đối với các sản phẩm thu hoạch theo thời vụ: Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh sẽ đánh giá khi có sản phẩm mẫu và hồ sơ đề nghị của UBND cấp huyện, thành phố.

Tại Kế hoạch Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

Chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh năm 2022. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng đánh giá cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá;

Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá sản phẩm tại các huyện, thành phố;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm độc lập đối với các sản phẩm cấp tỉnh được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên (đối với các sản phẩm cần kiểm nghiệm độc lập);

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất hồ sơ sản phẩm đạt từ 90 điểm đến 100 điểm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia;

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

Đồng thời giao UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm; xây dựng Kế hoạch, thành lập Hội đồng đánh giá, và tổ chức đánh giá các sản phẩm tham gia OCOP cấp huyện, thành phố đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Thực hiện công khai kết quả đánh giá sản phẩm OCOP của địa phương hằng năm.

Hoàn thiện hồ sơ đối với các sản phẩm được đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên; sản phẩm có Giấy chứng nhận hết thời hạn qua rà soát đánh giá đạt yêu cầu để tham dự đánh giá và phân hạng cấp tỉnh./.

Quỳnh Thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30...

Ngày 02/3/2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành Khuyến nông, tham...

Người dân khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ Xuân

Sắc xuân Quý Mão 2023 vẫn còn ngập tràn trên những cây đào khắp các địa phương cùng với hương vị ngày Tết vẫn...

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân, chủ động phòng chống sinh vật...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia từ tháng 01 đến tháng 3/2023, không khí lạnh, tiếp tục hoạt...

Tổng kết mô hình tăng cường bảo vệ môi trường và an toàn thực...

Ngày 22/12/2022, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng đã phối hợp với UBND xã Nông Hạ, huyện...

Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới thành lập được 4 tổ cộng đồng tự...

Năm 2022, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng đã phối hợp với UBND xã Nông Hạ, huyện...

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000498
Hôm nay : 32
Trong tháng : 139
Trong năm : 7902
Tổng : 12417
Skip to content