Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 661/HD-UBND về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025. Theo đó, việc triển khai thực hiện 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới được hướng dẫn cụ thể, chi tiết giúp cho người dân và chính quyền dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Về nhóm tiêu chí số 1 về quy hoạch cần đáp ứng đủ 02 yêu cầu: Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn; ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

Với nhóm tiêu chí số 2 về giao thông cần đáp ứng đủ 05 yêu cầu: Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, có đường xanh, sạch, đẹp đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm, có đường xanh, sạch, đẹp đạt 100%, trong đó tỷ lệ cứng hóa đạt từ 30% trở lên; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt từ 70% trở lên; có Tổ quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng đường ở từng thôn theo quy định.

Bê tông hóa đường liên thôn đảm bảo giao thông thuận tiện.

Nhóm tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai cần đáp ứng đủ 02 yêu cầu: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên; đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Nhóm tiêu chí số 4 về điện cần đáp ứng đủ 02 yêu cầu: Hệ thống điện đạt chuẩn; tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 95% trở lên.

Nhóm tiêu chí số 5 về trường học cần có tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định, cụ thể: Các xã có hơn 3 trường: 100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó ≥70% đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1; các xã có từ 3 trường trở xuống: 100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó ≥50% đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1.

Nhóm tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa cần đáp ứng đủ 03 yêu cầu: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã; xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; 100% thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Nhóm tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cần đáp ứng một trong các nội dung sau: Có chợ nông thôn nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển và đạt chuẩn theo quy định. Trường hợp xã không có chợ nông thôn: Có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn. Việc xét, công nhận xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Xã có “Chợ nông thôn” được ưu tiên xét, công nhận trước; trường hợp xã không có “Chợ nông thôn” thì “Cơ sở bán lẻ khác” được đưa ra để xem xét, đánh giá và xét công nhận.

Trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn hoặc có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dụng thì không xem xét tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Nhóm tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông cần đáp ứng đủ 04 yêu cầu: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Nhóm tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư cần đáp ứng đủ 02 yêu cầu: Không có nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt từ 80% trở lên.

Nhóm tiêu chí số 10 về Thu nhập cần có mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã đạt mức quy định như sau: Năm 2022: đạt từ 39 triệu đồng/người; năm 2023: đạt từ 42 triệu đồng/người; năm 2024: đạt từ 45 triệu đồng/người; năm 2025: đạt từ 48 triệu đồng/người.

Nhóm tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều cần có tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 20222025 của xã theo kết quả rà soát định kỳ hằng năm đạt dưới mức 13,0%

Nhóm tiêu chí số 12 về lao động cần đáp ứng đủ 02 yêu cầu: Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt từ 20% trở lên.

Nhóm tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn cần đáp ứng đủ 05 yêu cầu: Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã; xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả./.

Nguyễn Thị Huế  – Liên minh HTX tỉnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phòng trừ rầy nâu và rầy lưng trắng hại lúa giai đoạn đẻ nhánh

Rầy nâu, rầy lưng trắng (Bọ rầy) là một trong những đối tượng dịch hại nguy hiểm trên cây lúa, cả trưởng thành và...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật

Phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên điện thoại di động cho nông dân cung cấp danh mục thuốc BVTV...

Phòng trừ bệnh sương mai, héo xanh hại cây bí xanh

Hiện nay, cây bí xanh (bí xanh thơm Ba Bể, bí xanh dài, bí đao..) đang giai đoạn phát triển thân lá, leo giàn. Thời...

Chăm sóc cây ngô giai đoạn trồng đến 4 lá

Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng 8.318 ha cây ngô, hiện nay, cây ngô đang giai đoạn trồng đến...

Chăm sóc cây lúa giai đoạn đẻ nhánh

Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch cấy 8.369ha lúa, hiện nay, cây lúa đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh....

Bài viết mới

LƯỢT TRUY CẬP

000825
Hôm nay : 68
Trong tháng : 1759
Trong năm : 8135
Tổng : 38749
Skip to content